Tagi

, , , , , ,

Myśli pozytywne są o wiele silniejsze od negatywnych.
Jedna pozytywna myśl może unieważnić setki negatywnych.
Wasze dusze powstrzymują negatywne myśli od stania się rzeczywistością, chyba że ich przejawienie się jest konieczne, by nauczyć Was czegoś, co posłuży Waszemu rozwojowi. Wasze dusze i Wszechświat kochają Was i chronią.

Gdy myśli stają się czystsze i bardziej pozytywne, dusza pozwala częściej im się przejawiać. W miarę, jak się rozwijacie, Wasze myśli nabierają coraz większej mocy tworzenia rzeczywistości, ale i większa spoczywa na Was odpowiedzialność za właściwe ich używanie.
Istnieje wiele dobrych sposobów, które możecie wykorzystać w nauce myślenia pozytywnego. Możecie do swoich wyobrażeń dodawać obraz fizycznego światła, możecie stosować obraz zanikania lub wygaszania myśli negatywnych, a uwyraźniania myśli pozytywnych.

Ćwiczenie:
Zwizualizujcie teraz przez chwilę coś, czego pragniecie.
Wybierzcie taką myśl, która mówi, dlaczego nie możecie tego mieć. Następnie wyobraźcie sobie, jak ona znika, lub zobaczcie, jak ścieracie ją z tablicy, na której została napisana.
Lub też wyobraźcie sobie, że wkładacie ją w balon i pozwalacie jej odlecieć. Uczyńcie coś, co usunie tę myśl z Waszego świata. Teraz stwórzcie myśl, która mówi, dlaczego możecie to mieć.
Ujrzyjcie ją zapisaną i otoczcie ją białym światłem. Wyobraźcie sobie, że ktoś pięknym głosem ją odczytuje. Oczyma wyobraźni zobaczcie, jak otrzymujecie lub posiadacie tę rzecz. Uczyńcie swoje wyobrażenie tak rzeczywistym, byście niemalże mogli tej rzeczy dotknąć, powąchać ją, zobaczyć i poczuć.
Pogłębiajcie swoją wizję, aż poczujecie, że znajdujecie się wewnątrz niej, a nie obserwujecie ją z zewnątrz.
czas. ——————————————Czytaj Dalej :

Wygaszając negatywne myśli, odbieracie im moc tworzenia rzeczywistości.
Nadając myślom pozytywnym wyrazistości i cech realności, wzmacniacie ich zdolność do urzeczywistniania Waszych pragnień.
Częste powtarzanie myśli ma ogromną siłę oddziaływania.
Zanim otrzymaliście w przeszłości coś, czego bardzo pragnęliście, zapewne często o tym myśleliście. Częste powtarzanie zakorzenia istotę tego, co chcecie stworzyć, w Waszej podświadomości, która następnie może zająć się spełnieniem Waszego pragnienia.

Starajcie się, aby Wasze myśli były sprecyzowane i zdecydowane.
Powtarzane pozytywne stwierdzenia to afirmacje.
Afirmacje przenikają bezpośrednio do podświadomości, gdzie zaczynają się przejawiać jako Wasza rzeczywistość. Kiedy afirmujecie swoje dążenia, używajcie czasu teraźniejszego, np. „Posiadam nieograniczoną obfitość”, i często powtarzajcie te pozytywne stwierdzenia.
Czasami myśli negatywne pojawiają się, gdy przebywacie w otoczeniu osób, które są pełne obaw i wątpliwości. Ich uczucia mogą wpływać na Wasz sposób myślenia. Możecie być początkowo spokojni, lecz po rozmowie z osobą pełną obaw, która boryka się z problemami finansowymi, sami zaczynacie się martwić o swoją przyszłość materialną.

Gdy zauważycie, że coś takiego ma miejsce, uświadomcie sobie, że ulegliście wpływowi cudzych myśli, przypomnijcie sobie, że żyjecie w świecie pełnym obfitości, i że w Waszej rzeczywistości wszystko jest w porządku.

Duże grupy ludzi wytwarzają silne formy myślowe, które mogą oddziaływać na Wasz sposób myślenia. Niekiedy są to obawy związane z sytuacją ekonomiczną lub lęk przed kryzysem gospodarczym.
Jeśli myślicie w podobny sposób, może to oznaczać, że nieświadomie dostrajacie się do tych myśli i obaw, traktując je jak swoje własne.
Wszędzie spotyka się ludzi, którym wydaje się, że żyją w ciężkich ekonomicznie czasach, oraz takich, którzy czują, że ten okres jest najlepszy z dotychczasowych.
Zasoby we wszechświecie są nieograniczone a wy tworzycie swój dobrobyt niezależnie od sytuacji gospodarczej.

Waszym zadaniem jest utrzymywanie dobrego nastawienia i niepoddawanie się temu, co myślą lub mówią inni. Nawet w najtrudniejszych czasach zdarzają się firmy i osoby, którym wiedzie się całkiem dobrze.
Jesteście źródłem obfitości i możecie mieć wspaniałe, pełne obfitości życie, bez względu na sytuację gospodarczą i inne warunki zewnętrzne.

Sanaya Roman, Packer Duane – Tworzenie pieniędzy. Klucze do obfitości