czakramy1
„There is nothing “paranormal” in the Universe, except our limited understanding of Nature.”  TP

W skład systemu energetycznego człowieka wchodzą: kanały nadis przenoszące energię w ciele, trzy warstwy aury(ciała duchowe), ośrodek Hara umieszczony na trzy palce poniżej pępka (punkt oparcia, w którym wszystko ulega zrównoważeniu) i siedem czakr.

Siedem czakr to ośrodki energii, bramy i przetworniki, rozmieszczone wzdłuż kręgosłupa aż do głowy i łączące nadis z trzema ciałami duchowymi(warstwami aury) otaczającymi ciało fizyczne.
Czakry, jak anteny, odbierają i przetwarzają całą energię wchodzącą do własnego pola energetycznego człowieka. Energetyczne pole własne rozprzestrzenia się na zewnątrz warstwami, w swym największym zasięgu wychodzi ono poza obręb ciała fizycznego na odległość około 8 metrów.

Czakry przetwarzają i rozprowadzają energię wchodzącą do nich przez nadis.
Wibracje tej energii są przekształcane we wrażenia zrozumiale dla umysłu jak: emocje i odczucia fizyczne.
Czakry działają podobnie jak oczy, które przetwarzają światło. Jak różne częstości światła są interpretowane przez mózg jako kolory, tak czakry przetwarzając energię subtelną powodują, że człowiek doznaje rozmaitych odczuć. Każda czakra jest kanałem dla określonego zakresu energii wnikającej do pola energetycznego.

Poza tym czakry działają jako przetworniki, są narządami przetwarzającymi energię. Subtelny system energii można porównać do obwodu elektrycznego. Z różnych źródeł dochodzi do niego energia, a czakry przemieszczają ją w górę lub w dół. Przemieszczanie energii jest związane ze zmianą jej częstości na danym poziomie. Gdy któreś z ciał znajduje się w sytuacji niedoboru energii, może nastąpić jej uzupełnienie.

Potrzebna energia zostaje wtedy pobrana z sąsiedniego ciała, a właściwa czakra dostosowuje jej częstość. Taki właśnie proces zachodzi przy uzdrawianiu duchowym, kiedy dodatkowa energia ciała astralnego i mentalnego jest przekształcana na użytek ciała fizycznego, lecząc je.

Nie ma ograniczeń kierunku przekształcania energii.
Może ono zachodzić we wszystkich czterech kierunkach, w których energia przepływa w systemie energii subtelnej: do góry, na dół, do środka i na zewnątrz. Najwyższe częstości energii, z poziomu przyczynowego, wchodzą przez siódmą czakrę i schodząc w dół ulegają przekształcaniu w kolejnych czakrach. Z kolei energia ciała fizycznego może ulec przekształceniu na użytek ciał wyższych.
Energia pól energetycznych występujących w otoczeniu zostaje przekształcona, gdy przenika przez aurę danej osoby, wchodząc przez czakrę wrażliwą na daną częstość. Człowiek, który ma odpowiednie umiejętności, może również wysyłać ze swoich czakr promienie energetyczne, które przekształcają energię w systemie energetycznym innego człowieka, podnosząc ją lub obniżając.

Hiroshi Motoyama mówi nam, że “czakrę należy rozumieć jako rodzaj pośrednika przenoszącego i przekształcającego energię między dwoma sąsiednimi wymiarami człowieka, jak również jako ośrodek ułatwiający przekształcanie energii między ciałem i umysłem”.

Według większości autorytetów ciała subtelne człowieka zawierają siedem czakr, które otwierają się (mówi się też, że ukazują się ich płatki, podobne do płatków kwiatu lotosu) na powierzchni sobowtóra eterycznego(ciała eterycznego).
[…]
Dwa z tych siedmiu ośrodków energetycznych (czakr) znajdują się w obrębie głowy, a pięć przy kręgosłupie. Wszystkie ośrodki energetyczne człowieka muszą być otwarte i zrównoważone, by mógł on doświadczać jedni i bezwarunkowej radości. Niestety, czakry są otwarte i zrównoważone u niewielu ludzi.
Na odwrót, u zdecydowanej większości aktywność czakr zależy od poziomu świadomości osiągniętej na poszczególnych poziomach przyczynowości przez daną osobę, jak również od stopnia zablokowania poszczególnych czakr z powodu stresu i lęku.

Warunki te bardzo się zmieniają w ciągu życia człowieka, zależnie od aktualnego stopnia jego zintegrowania.
Łatwym sposobem określenia, które czakry są zablokowane, jest zaobserwowanie, które części ciala są spięte, “ciasne” i zaczynają cię uwierać, gdy jesteś przemęczony lub przesilony i nie możesz przetworzyć całej energii przepływające przez twój system energetyczny.

– Na przykład, ból głowy w momencie przeciążenia oznacza, że jest zablokowana szósta czakra (trzecie oko).
– Jeśli masz ściśnięte gardło, czujesz w nim “kulę”, lub też kark i ramiona stają się napięte i zaczynają cię boleć, masz blokadę na poziomie piątej czakry, czakry gardła. Jeśli czujesz bicie serca lub jego palpitację w czasie stresu, wtedy blok znajduje się w czwartej czakrze, w ośrodku serca.
– Gdy czujesz ucisk lub ból w żołądku, ograniczeniem jest trzecia czakra, ośrodek splotu słonecznego.
– Blokady w drugiej czakrze, czyli w ośrodku seksu, mogą się przejawiać bólem brzucha, zaburzeniami trawienia, zdrowotnymi kłopotami z układem moczowo-płciowym czy zaburzeniami seksualnymi.
U kobiet mogą występować zaburzenia menstruacji.
– Blokady w pierwszej czakrze, położonej u podstawy kręgosłupa, mogą się przejawiać również zaburzeniami układu pokarmowego lub perystaltyki jelit.

Stwierdzono, że występuje zależność między zdrowiem, zachowaniem ludzi i charakterem ich związków, a czynnością poszczególnych czakr.

Osoba, u której czakry szósta i siódma są otwarte i normalnie działające, natomiast czakra serca jest z jakichś powodów zablokowana, będzie miała trudności z wyrażaniem głębokich uczuć i może być chłodna, zasadnicza w odbiorze. Skoncentruje się więc na życiu umysłowym, zamiast poszukiwać satysfakcjonujących ją związków z innymi ludźmi.

Człowiek z zablokowaną czakrą splotu słonecznego mimo zrównoważenia w wielu sferach życia, zdolności do kochania i normalnego pożycia seksualnego, będzie miał zablokowane poczucie sensu rzeczy, nie będzie odczuwał zadowolenia ze swojego życia i braknie mu zdolności do angażowania się w pracę.

Można przyjąć za regułę, że wyższemu poziomowi rozwoju danej osoby towarzyszy zwiększona aktywność wyższych czakr. Rzadko jednak można znaleźć osobę na tyle rozwiniętą, by mogła działać głównie przez czakry szóstą i siódmą, która miała równocześnie otwarte i zrównoważone pięć niższych czakr.
Jest więc niezwykłym wydarzeniem napotkanie kogoś, kto nie czuje głęboko wewnątrz siebie pustki. Większość ludzi ugrzęzła w swej zwierzęcej naturze; żyją oni przede wszystkim przez swoich pięć pierwszych czakr.
Według Alice Bailey na obecnym poziomie ewolucji człowieka (zwłaszcza zachodniego) “ośrodek gardła zaczyna dawać znać o swoim istnieniu, natomiast ośrodki głowy i serca są jeszcze uśpione”…

Kolory i opisy  czakramów : Tutaj

Na bazie : Alice Bailey (1980-1949), Hiroshi Motoyama, (?)

Powiązane posty

Ciała duchowe – według Jogi Kundalini

Aura człowieka, przykłady aury… oraz jak ją odróżnić od powidoku?

Aura człowieka – najważniejsze informacje.

Jak nauczyć się widzieć aurę?

Kolory Twojej Aury – jak się zmieniają i co oznaczają

Reklama