Tagi

, , ,

madrosc

*
Na trzy sposoby możemy zdobyć mądrość: Pierwszy: przez refleksję, i ten jest najszlachetniejszy.
Drugi: przez naśladowanie, i ten jest najłatwiejszy, Trzeci: przez doświadczenie – i ten jest najtrudniejszy.
By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.
Konfucjusz

*
Trafne pytanie jest połową mądrości.
A prudent question is one-half of wisdom.
Francis Bacon

*
Cała mądrość świata, była kiedyś nieakceptowanym wymysłem jakiegoś mędrca.
All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.
Henry David Thoreau

*
Spryt nie oznacza mądrości.
Cleverness is not wisdom.
Eurypides

*
Zdrowy rozsądek – nietypowo często stosowany, jest tym co świat zwie mądrością.
Common sense in an uncommon degree is what the world calls wisdom.
Samuel Taylor Coleridge

*
Każdy człowiek jest głupcem conajnmniej 5 minut dziennie. Mądrość z rzadka przekracza 5 minut.
Every man is a damn fool for at least five minutes every day; wisdom consists in not exceeding the limit.
Elbert Hubbard

*
Ośmiel się być głupcem =  to jest pierwszy krok do mądrości.
He dares to be a fool, and that is the first step in the direction of wisdom.
James Huneker

*
Mądrość charakteryzuje to, że nie prowadzi do desperackich działań.
It is a characteristic of wisdom not to do desperate things.
Henry David Thoreau

*
Tylko mądrość rozpozna mądrość. Muzyka nie działa na głuchych.
It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.
Walter Lippmann

*
Cierpliwość jest towarzyszem mądrości.
Patience is the companion of wisdom.
Saint Augustine

*
Sztuka bycia mądrym – to wiedzieć czego nie robić.
The art of being wise is the art of knowing what to overlook.
William James

*
Jedyna prawdziwa madrość to wiedza, że się nic nie wie.
The only true wisdom is in knowing you know nothing.
Sokrates

*
Prawdziwa mądrość jest konsekwencją w działaniu.
The truest wisdom is a resolute determination.
Napoleon Bonaparte

*
Młodzieniec zna zasady, starzec zna wyjątki od zasad.
The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions.
Oliver Wendell Holmes

*
Jest mądrość płynąca z umysłu i mądrość płynąca z serca.
There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.
Charles Dickens

*
Pokonanie strachu, to początek mądrości.
To conquer fear is the beginning of wisdom.
Bertrand Russell

*
Przekuj swoje zranienia – na mądrość.
Turn your wounds into wisdom.
Oprah Winfrey

*
Mądrość zaczyna się na końcu.
Wisdom begins at the end.
Daniel Webster

*
Mądrość zaczyna się w ciekawości.
Wisdom begins in wonder.
Sokrates

*
Mądrość wcale niekoniecznie przychodzi z wiekiem, czasem wiek ją po prostu pokazuje.
Wisdom doesn’t necessarily come with age. Sometimes age just shows up all by itself.
Tom Wilson

*
Mądrość można znaleźć tylko w prawdzie.
Wisdom is found only in truth.
Johann Wolfgang von Goethe

*
Mądrość to wiedza co robić dalej, a robienie tego – jest cnotą.
Wisdom is knowing what to do next; virtue is doing it.
David Starr Jordan

*
Mądrość jest czymś co pozwala ci unikać sytuacji w których mógłbyś jej potrzebować.
Wisdom is the quality that keeps you from getting into situations where you need it.
Doug Larson

*
Mądrość jest nagrodą za spędzenie życia na słuchaniu, wtedy gdy miało się ochotę mówić.
Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you’d have preferred to talk.
Doug Larson

*
Mądrość jest ogromną czescią szczęścia.
Wisdom is the supreme part of happiness.
Sofokles

*
Im starszy się staję, tym mniej ufam powszechnej opinii, że wraz z wiekiem przychodzi mądrość.
The older I grow the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom.
H. L. Mencken

żródło: Brainyquote.
tłumaczenie dowolne : Zenforest

Zobacz też:

Mądrość

Kosmiczna mądrość. Cytaty z Andromedy.

Mądrość jest sposobem podróżowania.

Minuta mądrości

Reklama